Utsträckta ben mot Qur’ânen

Fråga: Är det tillåtet att sträcka ut fötterna mot Qur’ânen?

Svar: Det är inga problem om han är långt bort från den. Dock är det olämpligt om han är nära den.