Utsöndring efter bad

80 – Jag frågade min fader om mannen som har badat och sedan upplever att hans könsorgan utsöndrar vätska. Han svarade:

Han ska två sig, säger Ibn ´Abbâs. Det rapporteras ockå att ´Alî sade: ”Om han inte har urinerat ska han bada ånyo.” All urin och gas som kommer ut ur könet och analöppningen fordrar tvagning.”