Utsmyckning och bilder i moskén

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om moskéerna:

Ni kommer förvisso att utsmycka dem liksom judarna och de kristna har utsmyckat.”

Syftar det på bilder och avbildningar? Är det i så fall tillåtet att be i dem?

Svar: Det är sagt av Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ). Den omnämnda utsmyckningen påminner om judarnas och nasaréernas utsmyckning. Utsmyckning som inte distraherar den bedjande och förser moskéerna med uppvärmning och nedkylning är harmlös. Dock är det obligatoriskt att inte överdriva. Vissa människor pyntar och mönstrar predikstolarna så pass att de distraherar den bedjande. Eller också läggs stora utgifter på dem.

Vad bilder beträffar, så är det inte alls tillåtet att ha bilder i moskéer, varken bilder på människor eller på djur.