Utsedd tvättare måste tvätta liket

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Om den döde har testamenterat att en viss individ ska tvätta hans lik. Är det obligatoriskt att efterleva testamentet?

Svar: Ja. Testamentet måste efterlevas. Om den utsedde tvättaren har vetskap om tvättningens domar, prioriteras han.