Utrikeskorrespondentens bön och fasta

Fråga: Får en utrikeskorrespondent korta bönen och utelämna fastan ehuru han skulle vara borta en längre tid?

Svar: Därom tvista de lärde. Majoriteten, däribland de fyra imamerna, anser att utrikeskorrespondenten har samma dom som den hemmastadgade; han måste fasta, får inte korta bönerna och får bestryka läderstrumporna högst ett dygn.

Andra menar att han är som resenärer. Den åsikten valde Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och hans elev Ibn-ul-Qayyim. Det är vad bevisen till synes tyder på. Ty bevisen är oinskränkta och begränsar inte vistelsens tidsfrist. Han nämnde hur Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) kortade bönerna sex månader i Azerbajdzjan. Åsikten är klart övervägande. Men den som känner sig obekväm med  den får anamma majoritetens åsikt och be fulltaliga böner och fasta. Det är inga problem med det.