Utökad vägledning

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 499

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

Allâh utökar de vägleddas vägledning; det bestående goda är det bästa inför din Herre och ger den bästa avkastningen.”1

Efter att Han nämnt hur Han utökar de vilsnas villfarelse, berättar Han hur Han frikostigt och barmhärtigt också utökar de vägleddas vägledning. Vägledning omfattar både nyttig kunskap och rättfärdig handling. Var och en som beträder en väg av kunskap, tro och rättfärdig handling, förser Allâh honom med än mer av det han beträder, underlättar det för honom och begåvar honom med mer än så via outgrundliga vägar. Häri finns bevis för att tron stiger och sjunker, vilket sades av Salaf.

119:76