Utlösning på grund av dagdrömmar

Fråga: En man fick utlösning på grund av dagdrömmar. Är hans fasta ogiltig?

Svar: Om den fastande tänker på samlag och får utlösning utan någon som helst rörelse, är hans fasta fortfarande giltig, oavsett om det sker i Ramadhân eller annars. Dagdrömmar är bara tankar och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har förlåtit mitt samfund för det som det intalar sig självt så länge de inte gör det eller säger det.”1

Men om hans dagdrömmar är förknippade med rörelser liksom vidrörning av känsliga kroppsdelar eller kyssar med hustrun så att han får utlösning, bryts hans fasta.

1al-Bukhârî (5269) och Muslim (127).