Utlänningens allmosa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/315)

Fråga: Hur betalar en utlänning sin allmosa? Ska han skicka den till sitt hemland eller betala där han befinner sig? Eller ska han låta någon familjemedlem betala allmosa å hans vägnar?

Svar: Han får titta vad som är lämpligast. Är det lämpligare att skicka den till hemlandet eller betala den på plats? Om båda alternativen väger lika tungt, betalar han där han befinner sig.