Utkörd från Mâliks lektion

Det sägs att anledningen att Qutaybah bin Sa´îd blev utkörd från Balkh var en händelse som utspelade sig när han hade kommit till Mâlik. Även Ibrâhîm bin Yûsuf al-Balkhî hade kommit för att lyssna. Qutaybah stack ut och sade:

Han här tillhör Murdji’ah.”

Följaktligen körde Mâlik ut honom från sin sittning. Denne Ibrâhîm hade hög position i sin hemstad. Till följd därav började han hata Qutaybah och körde ut honom.