Utjämning av skägg

Fråga: Får muslimen klippa sitt skägg för att jämna till det?

Svar: Nej. Skägget skall låtas vara:

”Låt skäggen växa.”1

Det vill säga låt det vara och ta ingenting från det; klipp det inte, norpa det inte, raka det inte. Skägget skall förbli som det är.

1al-Bukhârî (5892) och Muslim (259).