Uthyrning av lokaler till musikaffärer och tobaksbutiker

Fråga: Vad råder ni dem som hyr ut lokaler till musikaffärer och tobaksbutiker? Vad råder ni fastighetsägarna?

Svar: Det är inte tillåtet att hyra ut lokaler till affärer som idkar förbjudna handlingar och säljer förbjudna varor. Den uthyrningen är förbjuden eftersom den är ett samarbete om synd och osämja.