Utgång ur moskén efter böneutropet om syftet är korrekt

Fråga: Är det tillåtet att gå ut ur moskén efter böneutropet för att gå till en annan moské vari det skall hållas en föreläsning efter bönen?

Svar: Om syftet är korrekt är det okej. Exempel på korrekta syften är möte med en person, leda i bönen i moskén eller dra nytta av en lektion eller föreläsning. Det är ett korrekt syfte.