Utgång ur moské efter bönekall

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/201)

Fråga: Är det tillåtet att gå ut ur moskén efter bönekallet för att göra något obligatoriskt, såsom att väcka den sovande? Vad är domen för att använda moskén till passage?

Svar: Det är harmlöst att gå ut ur moskén efter bönekallet för skäliga ändamål, såsom att väcka den sovande, förutsatt att personen återvänder innan böneutropet. Detsamma gäller om ens fader befaller en att gå ut ur moskén för att sköta ett ärende och det är möjligt att återvända innan samlingsbönen är över.

Däremot är det inte lämpligt att använda moskén till passage. Moskéer är ju ämnade för bön, Qur’ân-läsning och erinran. Dock är det tillåtet att gå igenom en moské vid behov, ty Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ

inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa.”1

14:43