Utförande av naturligt behov mot Qiblah

Den korrekta åsikten är att det är helt förbjudet att vara vänd mot Qiblah under utförandet av naturligt behov, oavsett om man befinner sig i en byggnad eller ute i öknen. Den slutsatsen drog ash-Shawkânî i ”Nayl-ul-Awtâr” och ”as-Sayl al-Djarrâr” vari han sade:

”Förbudet upphävs inte av vad som har rapporterats om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling. Jag har redan lärt dig att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling motsäger inte den specifika ordern som gavs till samfundet. Det enda undantaget skulle i så fall vara om han gjorde handlingen för att andra skulle ta efter den. Annars är handlingen specifik för honom. Denna fråga är fastställd inom principerna. Detta är det korrekta, vilket är klart för den opartiske. Och om vi skulle säga att handlingen utfördes för att tas efter, så gäller den endast inne i byggnader. Han såg honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hemma hos Hafsah.”1

Det vill säga att något sådant bevis existerar inte. Alltså förblir domen generaliserad medan handlingen var specifik för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Angående Ibn ´Umars ord i Marwân al-Asfars hadîth:

”Han förbjöd det bara ute i ödemarken…”

så har det inte uttryckligt samma dom som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Ty det är möjligt att det var så Ibn ´Umar förstod av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling hemma hos Hafsah. Det är nämligen inte tillräckligt starkt för att utgöra ett bevis för specificeringen ute i öknen, sade ash-Shawkânî. Låt den som vill referera till den omnämnda källan2.

Vad som stödjer hadîthens generalisering är hadîtherna som förbjuder spottning mot Qiblah i moskén och utanför den. Bland annat sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som spottar mot Qiblah kommer att komma med sitt spott mellan ögonen på Domedagen.”3

an-Nawawî konstaterade att det är förbjudet i alla fall; i bönen och utom bönen, i moskén och utanför den, vilket jag har tagit med från honom i den omnämnda källan. Den åsikten delar as-San´ânî. Så om det är förbjudet att spotta mot Qiblah inne i en byggnad, så är det väl än värre att urinera och tömma tarmarna inne i en byggnad och samtidigt vara vänd mot Qiblah? Lär av detta, ni som ser klart!

11/69.

21/73.

3Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (222, 223).