Utflykt 250 km hemifrån

Fråga: Är det tillåtet att korta eller slå ihop bönerna under en utflykt om destinationen ligger mellan 250 och 320 km hemifrån? Personen har avsett en utflykt och inte en resa.

Svar: Så länge resan är tillåten i sig så är det tillåtet att tillämpa resans underlättnad ändock det handlar om en utflykt.