Utesluten ur islam

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 356-357

1712 – al-Hasan bin as-Sabâh berättade för oss: Ma´bad Abû ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Mu´âwiyah bin ´Ammâr som sade:

Jag frågade Dja´far bin Muhammad om Qur’ânen. Han svarade: ”Den varken skapar eller är skapad. Den är Allâhs tal.”

1713 – ´Abbâs bin ´Abdil-´Adhîm berättade för oss: ´Umar bin Hârûn berättade för mig: Jag hörde Sufyân bin ´Uyaynah bli frågad om Qur’ânen varvid han svarade:

Den är Allâhs tal och den är inte skapad.”

1714 – Muhammad bin Yûnus an-Nasâ’î berättade för oss: Jag hörde Wahb bin Djarîr säga:

Qur’ânen är inte skapad.”

1715 – Ahmad bin Ibrâhîm berättade för oss: Jag hörde Abûn-Nadhr Hâshim bin al-Qâsim säga:

Qur’ânen är Allâhs oskapade tal.”

1716 – ´Abbâs al-´Anbarî och Ahmad bin ´Abdah berättade för oss: Vi hörde Abûl-Walîd säga:

Qur’ânen är Allâhs tal och Allâhs tal är inte skapat.”

1717 – Jag hörde al-´Anbarî säga: Jag hörde Abûl-Walîd säga:

Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte frånskild från Allâh.”

1718 – ´Abbâs berättade för oss: Jag hörde Abûl-Walîd säga:

Den som innerst inne inte betror att Qur’ânen är oskapad är utesluten ur islam.”

1719 – Wahb bin Baqiyyah berättade för oss: Jag hörde Wakî´ bin al-Djarrâh säga:

Qur’ânen är oskapad.”