Utelämnar två Raka´ât i samband med inträde i moské

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Är det tillåtet att utelämna ibland böner som utförs på grund av anledningar, däribland två Raka´ât i samband med inträde i moské (تحية المسجد)?

Svar: Ja, om bönen inte är obligatorisk. Sådana böner får utelämnas. Två Raka´ât i samband med inträde i moské är inte obligatoriska, de är rekommenderade. Alltså är det tillåtet att utelämna dem.