Utelämnar en plikt och gör ett förbud

Fråga: En person i Ihrâm utelämnar en plikt och gör ett förbud. Ska han sona en eller två gånger?

Svar: Han ska sona två gånger; en gång för den uteblivna plikten och en gång för det gjorda förbudet. En soning för varje skäl.