Utelämnade två av vallfärdens plikter

Fråga: En person utelämnade både övernattningen i Muzdalifah och Tawâf-ul-Wadâ´. Det innebär att han måste sona för två uteblivna plikter. Får han slakta i sin hemort och fördela köttet där om han besväras av att göra det i Haram?

Svar: Han har utelämnat två av vallfärdens plikter. Han skall slakta för varje plikt. Den obligatoriska boten måste ske i Makkah. Han behöver inte slakta själv. Han kan låta någon annan vallfärdare eller som är på ´Umrah slakta å hans vägnar och fördelar köttet bland de fattiga därborta.