Utelämnade Tawâf med spädbarn

Fråga: För flera år sedan vallfärdade jag med två spädbarn. På grund av den stora folkmassan under Tawâf-ul-Ifâdhah fruktade jag för dem varför jag inte fullbordade Tawâf med dem och följaktligen inte heller deras vallfärd, trots att jag gick in i Ihrâm å deras vägnar. Vad ska jag göra nu?

Svar: Du måste fullborda vallfärden. Åk dit och fullborda vallfärden. Om de gick miste om Tawâf-ul-Ifâdhah och Sa´y, får du åka dit nu och gör bådadera. Därmed kommer deras vallfärd att fullbordas.