Uteblivna handlingar innebär utebliven tro

Fråga: Finns det någon som säger att personen som inte gör någon god handling har rätt till medling på Domedagen tack vare sin tro?

Svar: Nej. Den som kan handla och inte handlar är inte troende. Den som kan handla och inte handlar, inte ber, inte gör några andra plikter och inte heller avstår från förbud – han är inte troende. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handlingar.