Utebliven Takfîr på otrogna är otro

Vissa sade att den som inte gör Takfîr på de turkiska avgudadyrkarna och gravdyrkarna, liksom Makkahs invånare som dyrkade fromma människor1, lämnade Tawhîd till förmån för avguderi och bytte ut Sunnah mot innovationer, är själv avgudadyrkare ehuru han hatar och avskyr deras religion och älskar islam och muslimerna. Ty den som inte gör Takfîr på avgudadyrkare bekräftar inte Qur’ânen. Qur’ânen gör ju Takfîr på avgudadyrkare, befaller detsamma och att de hatas och bekrigas. Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade i ”Nawâqidh-ul-Islâm”:

”Den som inte gör Takfîr på avgudadyrkare, tvivlar på deras otro eller tycker att deras dogm är korrekt är otrogen.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Den som åkallar ´Alî bin Abî Tâlib hädar och den som betvivlar hans otro hädar också.”