Utebliven Sunnah för att få med sig människorna

Fråga: Är det tillåtet att avstå vissa Sunan för att inte råka ut för problem eller för att inte splittra muslimerna?

Svar: Jag tror att han syftar på exempelvis upplyfta händer i bönen. Vissa lärda säger att det endast skall göras i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm och fördömer dem som tar upp dem när de går ned i Rukû´, uppför Rukû´ och upp från andra Rak´ah. Är det bättre att opponera sig dem och handla utmed Sunnah eller avstå denna Sunnah för att få med sig dessa människor?

Det andra alternativet är bättre. Trots det skall denna Sunnah inte lämnas helt och fullt. Han får praktisera den hemma och lära folket att det är korrekt att ta upp händerna i bönen. När de är bekväma med hans ord kommer de att lyfta på händerna.