Utebliven handling är otro

Fråga: Vi har hört hur det är otro att lämna hjärtats handlingar men att det inte är otro att inte handla. Vi hoppas på klargörande.

Svar: Det är Murdji’ahs åsikt. Deras lära är falsk. Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah består tron av tungans tal, hjärtats tro och kroppsdelarnas handlingar. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Det är tron.

Angående åsikten som säger att tron är endast i hjärtat om man så inte skulle handla och att handlingarna inte hamnar under tron, så är den Murdji’ahs åsikt.