Utebliven fredags- och samlingsbön utav rädsla för sjukdom

Imâm ´Alî bin Sulaymân al-Mardâwî (d. 885)
al-Insâf (4/464)

Det råder inga meningsskiljaktigheter om att den sjuke slipper be fredags- och samlingsbön. Även han som låter bli att be dem utav fruktan för sjukdom slipper.