Utdragen ´Îd-predikan

Fråga: Jag ser hur många predikanter drar ut på ´Îd-predikan…

Svar: Ja, det är typiskt för dem. De håller sig inte till Sunnah. Sunnah räcker inte för dem. De håller sig inte till den. De nämner inte ens domar relaterade till predikan. De håller allmänna tal och brukar onyttiga tillvägagångssätt, besvärar människorna och drar ut på dem. Det går emot Sunnah. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikan var kort men välsignad och bra. Han drog inte ut på predikan.