Utdrag ur Su´ûd bin ´Abdil-´Azîzs brev till Makkah och Madînah

Vi gör som sagt inte Takfîr för synder. Vi bekrigar och gör Takfîr bara på dem som avgudar andra med Allâh, tillskriver Honom vederlikar, tillber dem med Allâh, slaktar för dem, avlägger eder för dem som för Allâh, bävar för dem som för Allâh, ber dem om hjälp i tid av svårigheter och för att gagnas och krigar för statyer och kupoler på gravar som dyrkas istället för Allâh.

Om ni verkligen är ärliga när ni säger att ni är muslimer och följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så får ni se till att riva alla avgudar och jämna dem med marken och ångra er inför Allâh för allt avguderi och alla innovationer. Lev upp till trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.

Den som tillägnar någon dyrkelse till någon annan än Allâh, oavsett om den dyrkade är levande eller död, skall ni förmena och förklara för att det går emot islam och påminner om idoldyrkan. Om de inte går med på något annat än strid måste de bestridas till dess att de dyrkar Allâh allena. Se efter era medborgare så att de efterlever islams ritualer och pelare och ber samlingsbönerna i moskéerna. Den som hamnar på efterkälken skall ni tillrättavisa. Detsamma gäller allmosan som har förpliktigats av Allâh; den skall tas från de rika och ges till de berättigade.

Om ni rättar er efter detta, är ni våra bröder varefter vi lever på lika villkor och era liv och egendomar blir heliga för oss. Men om ni vidhåller och låter bli att ångra er för ert avguderi och praktisera Allâhs religion som Han sände Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med och lämna avguderiet, innovationerna och nyheterna, kommer vi att fortsätta bestrida er till dess att ni återvänder till Allâhs rätta religion och beträder Hans raka väg. Det befallde Allâh oss när Han sade:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Och kämpa mot dem till dess prövningen upphör och all dyrkan ägnas Allâh. Om de upphör ser Allâh vad de gör.”1

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och förrättar bönen och betala allmosan, lämna dem då i fred – Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”2

Må Allâh den Väldige vägleda oss och resten av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund till Sin rätta religion och skydda oss mot vägen som beträds av dem som har drabbats av vrede och de vilsna. Må Allâh hylla vår mästare Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

1225-11-14

18:39

29:5