Utbytt föreskrift

Fråga: Jag har både läst och hört hur ni anser att det är större otro att döma med mänskliga lagar. Hur råder ni dem?

Svar: De har klippt och klistrat mina ord. De har tagit vissa delar och lämnat andra. Typiskt de vilsna. De tar det som passar dem och lämnar det som inte passar dem.

Precis som de lärda har jag detaljerat frågan om att inte styra med det som Allâh har uppenbarat. Det kan vara större otro som utesluter personen ur religionen och det kan vara mindre otro som inte gör det.

Jag sade att avskaffa föreskriften helt och fullt och byta ut den mot mänskliga lagar bevisar att man tycker att föreskriften är olämplig. Det är därför han ersatte den med mänskliga lagar. Det finns ingen som säger att den som anser föreskriften vara olämplig inte är otrogen. När en person anser att föreskriften är olämplig är han otrogen1.