Utbytt föreskrift mot människostiftade lagar

Det råder inga tvivel om att det är otro att förneka styret med det som Allâh har uppenbarat, anse att människostiftade lagar är bättre eller nyttigare än Allâhs styre eller anse att Allâhs lag är jämlik med någon annans lag. Detta är en klar otro som utesluter personen ur religionen efter att han har fått reda på sanningen.

Samma sak gäller personen som upphäver islamisk föreskrift och dess domar och domstolar och ersätter dem med människostiftade lagar för att han föredrar dem, tycker om dem och vänder skapelsernas Herres föreskrift ryggen. Det råder inga tvivel om den här personens otro som utesluter honom ur religionen.