Utan tält i Minâ

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: En person har svårt att ordna tält till övernattning i Minâ. Måste han istället sitta på trottoaren i Minâ?

Svar: Ja. Om han klarar av att sitta eller sova på en plats, ehuru utan tält, måste han göra det.