Utan goda handlingar hamnar man i helvetet

Publicerad: 2010-03-25
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: ´Uddat-us-Sâbirîn wa Dhakhîrat-ush-Shâkirîn, sid. 68

 

Samtliga synder härrör från dessa två grunder:

1 – Att man lämnar det beordrade.

2 – Att man gör det förbjudna.

Om en tjänare skulle synda alla synder från början till slut för att därefter göra en god handling som han uppnår lägsta möjliga tro med, räddas han från en evig boning i helvetet.

Men om han undviker alla synder och alla goda handlingar, hamnar han i helvetet för alltid. Var finns den lilla myras vikt av tro som tar ut honom ur helvetet?