Ursäktas den okunnige magikern för sin magi?

publicerad
23.02.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/1717

Datum: 1430-08-13/2009-08-04

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Straffas magikern som praktiserar magi utan att veta att magi är förbjuden?

Svar: Hur kan han inte veta att den är förbjuden när han läser Qur’ânen och hadîther? Han vet att den är förbjuden om det så skulle vara över lag. Han vet att den är förbjuden från texterna [i Qur’ânen och Sunnah]. Ingen ursäktas för detta när han hör och läser Qur’ânen och hadîther och varningar för magin och magikerna.