Ursäktas den okunnige för sitt större avguderi?

Fråga: Ursäktas den okunnige för sitt större avguderi?

Svar: Han ursäktas för allt förutsatt att han inte slarvar med att söka efter sanningen. Det andra villkoret är att han inte anser sig själv vara en avgudadyrkare som inte tillskriver sig islam. Därför råder det inga tvivel om att dagens avgudadyrkare är avgudadyrkare.

Vad gäller dem som inte får reda på något om islam eller är muslimer som praktiserar avguderi utan att veta det, ursäktas de.

Fråga: Vilket var det andra villkoret?

Svar: Att han inte vet att han är en avgudadyrkare. Om han vet att han är en avgudadyrkare, ursäktas han inte.