Ursäktad i alla fall

Om imamen kommer ihåg under bönens gång att han inte är tvådd, måste han lämna bönen. Han får inte fortsätta be och dyrka Allâh på ett sätt som dels inte är föreskrivet och dels förargar Allâh. Allâh behagas inte av att slaven ber utan tvagning. Han måste lämna bönen. Därtill skall han utse någon ur samlingen till att fortsätta leda bönen. Utser han ingen är det upp till samlingen. Antingen fullbordar de bönen på egen hand eller också låter de någon ta över och leda dem i bönen.

Vad de ledda beträffar, så är deras bön korrekt. Det är inga problem. Det spelar ingen roll ifall imamen kommer på att han inte är tvådd eller att hans tvagning bryts under bönen. Den ledde är ursäktad i alla fall. Den ledde vet ju inte att imamens tvagning är bruten. Annars hade han inte bett bakom honom.