Urinering förbjuden

al-Bukhârî sade:

225 – ´Uthmân bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Mansûr, från Abû Wâ’il, från Hudhayfah som sade:

”Jag var och gick med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När han hade kommit till ett folks soptipp, gick han bakom muren och ställde sig och urinerade precis som ni gör. Jag gick bort från honom, men han vinkade han på mig så att jag kom och ställde mig bakom honom tills han var klar.”

Detta bevisar att det är tillåtet att urinera på andras soptipp förutsatt att de inte har förbjudit det. Om de förbjuder urinering på platsen är det inte tillåtet för någon att smutsa ned deras soptipp. Skulle det dock inte finnas något förbud för urinering därhän, eller om den inte besvärar, så är det okej.