Urin på kroppen och brist på vatten

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/143)

187 – Jag läste inför min fader:

”En resenär råkar få urin på sig och saknar tillgång till vatten. Vad gäller?”

Han svarade:

”Han är som den sexuellt orene; han ska göra Tayammum.”