Urin är som mjölk i spenen

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade:

Allt det är tvångstankar och innovationer.”

Jag talade med honom gällande pressningen och skakningen varvid han sade:

Hadîthen är inte autentisk. Urin är som mjölk i spenen; om du låter den vara stannar den och om du mjölkar den droppar den.”1

Om du låter könet vara och inte gör allt omnämnt, förblir urinen i penisen och kommer inte ut. Och om du ska forska ifall urin har kommit ut eller inte, kommer den ut på riktigt till följd av alla rörelser och annat omnämnt.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/106).