Upptagen person lämnar imamen och ber själv

Fråga: Om imamen drar ut på bönen och den ledde är upptagen och måste passa en tid. Får han avse att skilja sig från imamen och avsluta bönen på egen hand?

Svar: Ja. Om han behöver skilja sig från imamen och fruktar att han annars mister sin egendom, får han avse separation, avsluta bönen på egen hand och gå därifrån.