Upptäcker skelett i jorden när han skall bygga hus

Fråga: En man skulle gräva grunden till sitt hus och fann skelett i jorden som han tog bort. Vad är domen för hans handling?

Svar: Om han är säker på, eller åtminstone anar starkt, att det är muslimska skelett, så får han inte ta bort dem. De döda har mer rätt till den jorden än han. I samband med deras begravning i jorden blev den till deras ägodel. Han får inte bygga ett hus på muslimska gravar. Om han är säker på att platsen är en begravningsplats måste han ta bort huset och låta gravarna vara obebyggda. I dessa fall är det obligatoriskt att hänvisa till myndigheterna.