Uppsöker vård på väg till Makkah

Fråga: En person åkte till Makkah för att utföra ´umrah. Han blev sjuk innan han kom fram till stationen varför han åkte vidare till sjukhuset i Djuddah – utan ihrâm. Han stannade i sjukhuset i två dagar. Därefter kom han till Makkah utan ihrâm.

Svar: Det är okej så länge han bytte avsikt innan han gick in i ihrâm. Det är inga problem. Men om han hade blivit sjuk efter att ha gått in i ihrâm, så hade han förblivit i ihrâm tills att han hade tillfrisknat.