Uppslaget sår och tandutdragning under fastan

Fråga: Om fastaren slår upp ett sår eller får sin tand utdragen varpå han börjar blöda. Vad är domen för hans fasta?

Svar: Hans fasta är giltig i båda fall, oavsett om han blöder litet eller mycket. Ty företeelsen är inte koppning och har inte heller dess dom. Skulle han bli svag av att förlora en stor mängd blod, får han lov att bryta fastan och ta igen den efteråt.