Uppskjutet giftermål på grund av studier

Att kvinnan vägrar att gifta sig med en man som har en bra religiositet och en fin karaktär för att kunna ta sin universitetsexamen är ett felaktigt tankesätt.

För det första är det inte nödvändigt för en kvinna att avsluta sina universitetsstudier. Det räcker för en kvinna att kunna läsa och skriva. Därefter skall hon sysselsätta sig med det som gagnar henne i hemmet och ta hand om barnen och maken. Hon behöver som sagt inte studera några högre studier. Gör hon det, kommer hon att få uppleva negativa konsekvenser i framtiden. Hon kommer exempelvis endast att gå med på att arbeta med något som passar hennes examen. Får hon det arbetet, kommer hon inte kunna vara sysselsatt med det som är viktigare, nämligen barnen, makens hem och annat.

Därför skall en kvinna inte alls vägra ett giftermål bara för att avsluta universitetsstudier. Det finns mycket gott i ett avslutat gymnasium och en väg till påökad kunskap då hon nu kan läsa och skriva.