Uppskjuten stening utan ursäkt

Fråga: Vad är domen för att utan ursäkt skjuta upp på steningen under Tashrîq-dagarna till den sista dagen?

Svar: Det är okej. Ursäkten finns i trängseln eller svagheten. Däremot skall inte den starke skjuta upp på steningen. Han skall kasta varje dag för sig. Det är det obligatoriska. Men om han är sjuk eller gammal eller om det är en oförmögen kvinna, så är det okej att skjuta upp på steningen tills att folkmassan avtar. I så fall är det tillåtet att skjuta upp på steningen till den sista dagen eftersom det sker vid behov.