Uppskjuten månadscykel i Ramadhân

Fråga: Får kvinnor ta medicin för att skjuta upp på sina månadscyklar till efter Ramadhân?

Svar: Kvinnan ska låta sina månadscyklar vara som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skapat dem. Han är dels svartsjukare på Sin religion, dels barmhärtigare mot henne än vad hon själv är.