Uppskjuten graviditet på grund av amning

Fråga: Är det förbjudet att skaffa ett begränsat antal barn? Syndar mannen om han vill skjuta upp på kvinnans graviditet under en period?

Svar: Det är förbjudet att begränsa antalet barn. Det är påbjudet att ha många barn i islam så att samfundet kan bli större.

Angående en ordnad graviditet på så sätt att man skjuter upp på kvinnans graviditet på grund av hennes svaghet i samband med graviditeten eller för att det redan existerande barnet är i behov av att amma, är det tillåtet.