Uppskjuten fredagsbön på grund av arbete

Fråga: I vår by skjuter de upp på fredagsbönen till dess att en kvart återstår till ´Asr. Deras argument är att de arbetar mycket. Jag vet att det inte är tillåtet, men en student säger att en så pass uppskjuten fredagsbön är ogiltig. Måste jag be fredagsbönen med dem eller skall jag be Dhuhr?

Svar: Be fredagsbönen med dem. I och med att de ber i tid, ehuru den är uppskjuten, så skall du be fredagsbönen med dem. Dock skall du klargöra för dem att det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de renläriga kalifernas Sunnah och muslimernas praxis att be fredagsbönen i början av tiden. Förklara det för dem.