Uppskjuten bön på grund av rädsla

Fråga 10: Är det tillåtet att skjuta upp på bönen och be efter dess tid om man är så pass rädd att man varken klarar av att be med hjärtat eller kroppsdelarna?

Svar: Den korrekta åsikten är att det är tillåtet att skjuta upp på bönen i det fallet. Ty om han ber i den situationen så kommer han inte att förstå något av det han säger eller gör. Likaså försvarar han sig mot döden. Anas berättade att flera följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) sköt upp på bönen till förmiddagen till dess att de hade vunnit ett slag1. Så skall även profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppskjutna bön under Vallgravskriget förstås. Djâbir berättade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad ´Asr först efter att solen hade gått ned2. Vallgravskriget utspelade sig fem år efter utvandringen medan Riqâ´-kriget utspelade sig fyra år efter utvandringen, enligt den kändaste åsikten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad då krigsbönen. Det bevisar att han sköt upp på bönen under Vallgravskriget på grund av stark rädsla.

1al-Bukhârî (2/504).

2al-Bukhârî och Muslim.