Uppskjuten bön för koncentrationens skull

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

https://binbaz.org.sa/fatwas/10038/

Fråga: Får jag skjuta upp på bönen om jag är riktigt trött och vill fullända min bön?

Svar: Den troende är skyldig att gå in i bönen med ett närvarande och ödmjukt hjärta och att genomföra den uppriktigt och ödmjukt för att kunna genomföra den på bästa möjliga vis. Allâh (subhânah) sade:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

DET SKALL gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne…”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den värsta tjuven är han som stjäl från sin egen bön.” De sade: ”Allâhs sändebud! Hur stjäl han från sin egen bön?” Han sade: ”Genom att inte fullända dess Rukû´ och Sudjûd.”2

Alla troende, män som kvinnor, är skyldiga att se efter bönen och fullända dess Rukû´ och Sudjûd. Om man är trött i början av tiden, är det inte bara harmlöst utan också bättre att vila innan man ber, ty bönen bes fortfarande inom dess tid. Det är även bättre att be bönen mot slutet av dess tid om syftet är att vara mer utvilad och koncentrerad. Däremot är det inte tillåtet att be efter att tiden har gått ut. Bönen måste nämligen bes i tid. Det är alltså tillåtet att skjuta upp på bönen vid giltiga ursäkter som trötthet, sjukdom och dylikt.

123:1-2

2al-Albânî sade:

”Rapporterad av Ibn Abî Shaybah (2/89/1), at-Tabarânî och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.” (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 113-114)