Uppskjuten begravningsbön för att släktingar skall närvara

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på begravningsbönen för att den dödes anhöriga skall hinna närvara? Hur lyder regeln för det?

Svar: Det går emot Sunnah att skjuta upp på begravningsprocessen och begravningsbönen. Det går emot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order när han sade:

”Påskynda begravningen. Om personen var rättfärdig, så är det bra och då lämnar ni över honom till det, och om han inte var det, så är det ont och då skall ni ta bort honom från era halsar.”1

Om processen tvunget skall skjutas upp, så skall den skjutas upp i en timme, två timmar eller dylikt. Det går emot Sunnah att skjuta upp på den en längre tid. Likaså innebär handlingen en misshandel av den döde om han var from. Om den döde var from och tas ut ur sitt hem, säger hans själ:

”Lämna över mig! Lämna över mig!”2

Den vill alltså att processen påskyndas och tar fart eftersom den har blivit lovad godhet och en stor belöning – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (1315) och Muslim (944).

2al-Bukhârî (1316).