Upproret är målet och upphetsningen är medlet

Fråga: Måste man ta till sig våld för att vara en Khâridjî? Anser ni inte att den som förtalar makthavarna och hetsar upp människorna mot dem är en Khâridjî?

Svar: Ja, han kallar till uppror. Uppror är en direkt krigföring. Vad den här handlingen beträffar, så är den ett kall till uppror och upphetsning av människor. Det är också ett uppror, men det är ett medel medan det andra är målet. Våldsamt uppror är målet medan upphetsningen är medlet till det målet.